محمد نهاونديان در گفتوگو با فارس، در خصوص انتشار برخي اخبار در رسانههاي خارجي معاند نظام درباره فعاليت شركتهاي صهيونيستي در ايران اظهار داشت: همچنان كه ميدانيد براساس قوانين كشور ما هرگونه معامله تجاري و اقتصادي با رژيم صهيونيستي و شركتهاي تابعه آن ممنوع است و علاوه بر ممنوعيت قانوني، جامعه اقتصادي ايران شركتهاي صهيونيستي و سياستگذاران آن را مسبب اصلي اين شرايط تحريم اقتصادي ميداند و از هرگونه معامله اجتناب ميكند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: واقعیت در ریشه‌یابی این موضوع آن است که آنچه در صحنه واقعی به دنبال هیاهوی مربوط به تحریم ایران دیده می‌شود گسترش حجم تجاری ایران و روابط اقتصادی آن با جهان است.

وی افزود: بعد از بحران جهانی، کشورهای مختلف علاقه‌مندی خود برای گسترش معاملات با ایران را نشان دادند و نمی‌توانند خودشان را از اقتصاد در حال رشد ایران محروم کنند.

نهاوندیان گفت: با ملاحظه این واقعیت، لابی صهیونیست در دنیا لیست‌هایی تهیه می‌کند تا برخی شرکت‌ها را به کار کردن با ایران متهم سازد و واکنش این شرکت‌ها نارضایتی‌ از این اقدام است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: انتشار اخباری در خصوص فعالیت شرکت‌های صهیونیستی در ایران بازی جدیدی است که در واکنش به استقبال کشورها برای برقراری روابط اقتصادی با ایران به راه افتاده است به طوری که نام برخی از شرکت‌های صهیونسیتی را به همکاری با ایران اعلام می‌کنند.

وی افزود: آنچه در واقعیت مشاهده می‌کنیم این است که صحنه کار بین‌المللی آنچنان از تنوع برخوردار است و انجام معاملات در دنیا قابل استناد به شرکت خاصی نیست.

نهاوندیان گفت: از نتایج جهانی شدن اقتصاد و فضای به هم پیوسته اقتصاد جهانی می‌توان به ثبت انواع شرکت‌ها در کشورهای مختلف اشاره کرد تا از طریق آن انواع راه‌های قانونی معاملات را به دست آورد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد براينكه انعطافپذيري اقتصاد ايران بالاست، گفت: ايران توانسته است عليرغم تحريمهاي اقتصادي نيازهاي خود را برآورده كند.