مجيد نامجو وزير نيرو در خصوص عدم كاهش مصرف برق در ادارات دولتي بعد از هدفمندكردن يارانه ها گفت: برق دستگاه هاي دولتي بعد از كليد خوردن قانون هدفمندكردن يارانه ها بالاترين قيمت را داشته است و اگر اين دستگاه ها بعد از تذكر و اخطار مصرف خود را كنترل نكنند برق آن ها قطع خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی تصریح کرد: دستگاه های دولتی باید مصرف برق خود را به خوبی تنظیم کنند که کمترین مصرف انرژی را داشته و در پرداخت قبوض با هیچ مشکلی روبه رو نشوند.

نامجو اذعان داشت: دولت در مورد مشتركان پرمصرف برق برخورد جدي را در دستور كار خود قرار خواهد داد.