به گزارش ايرنا به نقل از وب سايت خبري 'زي نيوز'، شركت فورد در حال توليد نرم افزاري است كه در داخل خودرو كاربرد دارد و براي كنترل وضعيت بيماران قلبي و ديابتي به كار مي رود.
بر این اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط حسگرها در این خودروها می تواند توسط پزشکان یا نرم افزار کامپیوتری تجزیه و تحلیل شود. همچنین با استفاده از خدمات پزشکی راه دور شرکت فورد، می توان اطلاعات مربوط به بیمار را به دست آورد و نسبت به هشدار قریب الوقوع مسایل قلبی و عروقی نظیر حملات قلبی اقدام کرد.
طراحی این نرم افزار بخشی از طرح بزرگ شرکت فورد برای بهبود سیستم مدیریت داخل خودروی ' مای سینک ' است. در این سیستم به منظور کنترل ضربان قلب، الکترودهایی در موقعیت های استراتژیک در اطراف صندلی های خودرو جایگزین می شود که این الکترودها از حساسیت کافی شناسایی نشانه های الکترونیکی قلب از روی لباس برخوردار هستند.