یداله صادقی در خصوص توزیع ذخایر کالایی در بازار با توجه به افزایش قیمت جهانی برخی کالاها گفت: توزیع گسترده ذخایر کالایی در کشور آغاز شده است و بر این اساس، برنج، شکر و روغن نباتی که در سال گذشته از سوی مباشران بخشخصوصی ذخیرهسازی شده بود، اجازه یافتهاند که در بازار به قیمت تمامشده عرضه شوند.

به گزارش مهر، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی افزود: زمانی که خریدها در بازار صورت گرفته، قیمتها بر مبنای بین‌المللی بوده و بنابراین قیمت کالاهای ذخیره‌سازی شده که هم اکنون در بازار توزیع می‌شوند نیز، متناسب با قیمتهای فعلی است و لزوما پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نیست.

وی تصریح کرد: در واقع توزیع این کالاها، به دلیل این است که کمبودی در بازار احساس نشود؛ اما در مورد قیمت تفاوت چندانی با بازار ندارد، در واقع هدف ما این است که حباب قیمتی در بازار شکل نگیرد.

صادقی در پاسخ به این سئوال که کالاهای مذکور در سال گذشته ذخیره شده‌اند، بنابراین باید هم‌اکنون قیمت آنها کمتر از قیمتهای فعلی که ناشی از افزایش قیمتهای جهانی است باشد؟ تاکید کرد: قیمت برخی کالاها از آبان ماه سال ۸۹ در بازار افزایش داشته و بر همین اساس، خریدهایی که از سوی مباشران انجام گرفته با قیمتهای افزایش یافته بوده است، اما به دلیل اینکه فرآیند نقل و انتقال کالا زمانبر است و از سویی دولت به تولیدکنندگان تکلیف کرده بود که تا پایان سال ۸۹ به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت نداشته باشند، این افزایش به بازار منتقل نشده بود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی اجازه افزایش قیمت در بازار را به تولیدکنندگان داده است و به همین دلیل، این افزایش قیمت که از سال گذشته در دنیا رخ داده است، هم اکنون به بازار داخلی منتقل شده است.

صادقی گفت: فرآیند توزیع کالاهای ذخیرهسازی شده به نحوی انجام خواهد شد که بر اساس کشش بازار و تقاضای موجود، کالا به تدریج وارد بازار شود، اما در عین حال، اجازه آزادسازی کالاهای ذخیرهسازی شده به مباشران داده شده است، البته آنها نیز این کالاها را بدون سود و با قیمت تمام شده به بازار عرضه می کنند.