گروه اقتصادی -

سال ۹۲ درحالی به پایان رسید که نرخ تورم نتوانست در این سال با رکورد برجای گذاشته از سال قبل خداحافظی کند.

به گزارشافکارنیوز، علیرغم گذشت ۱۲ماه نرخ تورم تنها ۵درصد کاهش داشت؛ کاهشی که برای مردم عادی چندان ملموس نبود. با این وجود دولت تصمیم دارد تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. از سویی دیگر حسن روحانی وعده تورم ۲۵درصدی را برای سال ۹۳ داده است؛ تناقضی که برای برطرف کردن آن دولت راه دراز و سختی را در پیش خواهد داشت.

دکتر محمد خوش چهره، صاحب نظر مسائل اقتصادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره هفتمی مجلس شورای اسلامی می گوید: «این موضوع نگاهی خوش بینانه است. دولت در یک شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد. با توجه به رکود تورمی موجود در اقتصاد بیش از ۵۰درصد از واحد های اقتصادی کشور پایین تر از ظرفیت خود تولید می کنند. بنابراین خارج شدن از رکود و کنترل تورم دو ماموریتی هستند که دولت باید به طور همزمان آنها را انجام دهد و تحقق آن نیز مستلزم توانمندی قوی است.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران این امر را مستلزم «سازگاری بین سیاست های اقتصادی اعم از سیاست های پولی ابزاری مثل نرخ بهره، سیاست مالی با ابزاری مثل نرخ مالیات و سیاست های تجاری با ابزری مانند نرخ تعرفه و ارز و غیره» می داند و می افزاید: «هدف گذاری مسئولان نزدیک به تمایل آنهاست و به نوعی آمال مورد انتظار خود را مطرح می کنند. این نوع هدف گذاری شاید برای امیدبخشی و آرام بخشی در کوتاه مدت خوب باشد اما واقعیت های اقتصادی نشان دهنده موضوع دیگری است و من نگرانم که متغیرهای بحرانی مثل تورم و بیکاری با این رویه و با این توان محقق نشود؛ اگر چه وظیفه تمامی ما این است که از صمیم قلب برای موفقیت دولت تلاش و دعا کنیم.»

به عقیده این صاحب نظر مسائل اقتصادی کماکان رکود سنگینی بر بخش مسکن حاکم خواهد بود. درکنار آن افزایش ضمنی قیمت هم در این بخش نیز ممکن است رخ دهد یا متعاقبا هزینه های تولید با تغییراتی در نرخ های هزینه تولید صورت می گیرد و از جمله آنها حمله ونقل است. این تورم ها خودش را در هزینه حمل کالاها نشان خواهد داد و نوعی افزایش در هزینه تولید است. از سویی دیگر افزایش نرخ بهره بانک ها در سکوت بانک مرکزی اتفاق افتاده است. تمام این ها نشان می دهد شرایط برای افزایش هزینه های تولید فراهم است. در واقع من نگران هستم و به این موضوع خوش بین نیستم.