محمدرضا تابش نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، ضمن بیان اینکه درجریان افزایش چندبرابری قیمت برق و حذف یارانه برخی از مشترکان پرمصرف نیست، گفت: نمایندگان تنها به کلیات طرح هدفمندی یارانه ها رای داده اند و جزئیات طرح هدفمندی برعهده دولت گذاشته شده است.


تابش افزود: حذف بی اطلاع یارانه برخی از افراد آن دقیقا در استانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نشان دهنده بی سلیقگی مسئولان مربوطه بوده چرا که قطع یارانه پیش از واریز نقدی و درست زمانی موجب که مردم شبهات زیادی درخصوص نحوه و عملکرد نظام هدفمندی یارانه ها دارند موجب بی اعتمادی مردم به اجرای طرح می شود.

وی با بیان اینکه بحثهای زیادی در صحن مجلس و کمیسیون اقتصادی درخصوص هدفمندی یارانه ها و آزادسازی حامل های انرژی صورت گرفت است، گفت: سرانجام نمایندگان به کلیات هدفمندی رای داده و اجرای جزئیات به دولت محول شد.

تابش ادامه داد: هرچند دولت و مجلس برسر قیمت تمام شده برق بایکدیگر اختلاف نظر دارند اما دولت نمیتواند، بدون درنظر گرفتن نظام پلکانی افزایش قیمت ها، برق مصرفی را به این اندازه گران کند.

گفتنی است قیمت تمام شده پیشنهادی مجلس شورای اسلامی۷۷۳ ریال اما دولت بر تعیین قیمت ۸۳۲ ریال در هر کیلووات ساعت، اصرار دارد.


وضعیت انتقال برق اسف بار است
محمدرضا تابش همچنین در خصوص اتلاف ۲۱ درصدی برق در زمان انتقال و پیش از رسیدن به مصرف کنندگان با اشاره به کهنگی و فرسودگی نیروگاه ها و خطوط، گفت: وضعیت برق اسف بار است.
وی با بیان اینکه راندمان تولید برق در کشور تنها ۳۰ درصد است گفت: این عدد در بسیاری از کشورها به ۶۰ درصد می رسد در حالی که در ایران به دلیل فرسودگی نیروگاه ها و خطوط انتقال و همچنین مشکلات ساختاری و اداری وزارت نیرو و شرکت برق این عدد در ایران بسیار پایین تر از حد جهانی است.

تابش با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای حضور درصحنه تولید و توزیع انرژی گفت: درحال حاضر برخی شرکت های خصوصی با تکنولوزی بالاتر و همچنین میزان انرزی هدر رفته کمتر و ارزانتر آماده فعالیت در کشور هستند اما عدم رضایت مسئولان سبب شده است آنان نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه حضور شرکت های خصوصی می تواند رقابتی در این عرصه ایجاد کند، گفت: حضور بخش خصوصی می تواند به وضعیت اسف بار تولید و انتقال برق پایان دهد.