به گزارشافکارنیوز،اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به سؤ‌الی مبنی بر اینکه الزامات اقتصادی سال ۹۳ که دولت باید مدنظر قرار دهد چیست، گفت: به لحاظ اقتصادی در شرایط بدی قرار داریم و باید به سمت شرایط بهتر حرکت کنیم و برای این کار اولویت اقتصادی دولت باید بیشتر روی بخش‌های تأثیرگذار باشد.

وی افزود: هدف‌گذاری اصلی دولت در سال ۹۳ در درجه اول باید روی نرخ تورم و سپس روی رونق و توسعه فضای کسب‌و کار، اشتغال و توجه به بخش‌‌های تولیدی باید باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار حائز اهمیت است زیرا این مسئله هم روی تولید و هم روی قیمت‌ها مؤثر است.

جلیلی گفت: با مدیریت تولید در سال ۹۳ می‌توان سهم بیشتری از بازارهای داخلی و بین‌المللی را به تولیدات کشورمان اختصاص دهیم.

وی اظهار داشت: بنابراین برای افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، مدیریت تورم و مدیریت تولید باید مورد توجه دولت قرار گیرد.