به گزارشافکارنیوز،محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت با تعهداتی که داشت تا ۱۵ اسفند حقوق، مزایا و مطالبات کارکنان را پرداخت کرد، اظهارداشت: همچنین پس از آن اعتبارات عمرانی را در دستور کار خود قرار داد.

وی اضافه‌کرد: از آنجا که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از محل طرح‌های عمرانی ارتزاق می‌کنند دولت همه منابع را به طرح‌های عمرانی اختصاص داد.

نوبخت ادامه داد: البته اینکه دولت نقش اصلی را برای طرحهای عمرانی متوقف شده در نظر گرفت، به این علت بود که نشان دهد دولت علاوه بر سیاست خارجی و مهار کردن تورم، طرحهای عمرانی را نیز مورد توجه ویژه خود قرار داده است.