سعيد سلطاني سروستاني اظهار داشت: با توجه به طولاني شدن تصميمگيري نحوه اختصاص يارانه شير فردا جلسهاي با حضور اتحاديه دامداران كشور، مسئولان صنايع لبني در حوزه معاون اول رئيس جمهوري برگزار ميشود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: در این جلسه قرار است مسائل مربوط به یارانه شیر و مشکلات حاصله به واسطه طولانی شدن این تصمیم مطرح و راهیابی شود.
سلطانی گفت: در حال حاضر دامداران بلاتکلیف هستند، شیر تولیدی آنها توسط کارخانه‌ها خریداری نمی‌شود و یا به قیمت خیلی پایین خریداری می‌شود به طوری که گزارش خرید ۲۰۰ تومان برای هر کیلو را داشته‌ایم. این در حالی است که قیمت کارشناسی شده شیر ۶۰۰ تومان است و قیمت پایین تر از آن به ضرر دامدار است.
وی افزود: در حال حاضر کارخانه‌ها برای خرید شیر از دامداران ناز می‌کنند و دامداران نیز در بلاتکلیفی کامل قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس در اسفند سال ۸۹ بود که با کم شدن سهمیه شیر یارانه‌ای زمزمه‌هایی از اختصاص یارانه شیر به دامدار به جای مصرف کننده به وجود آمد، بعد از آن وزارت بازرگانی ادعا کرد مسولیت شیر یارانه‌ای به عهده وزارت جهاد کشاورزی باید باشد و تنها ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه علوفه به عنوان یارانه شیر در سال جاری خواهد بود، اما وزارت کشاورزی نیز با رد این مطلب یارانه علوفه را به عنوان کمک حمایتی خواند که جدا از یارانه ۴۸۰ میلیارد تومانی سالانه شیر است.
به هر حال بعد از گذشت بيش از سه ماه هنوز وضعيت نهايي يارانه شير مشخص نشده و دامداران نيز در حالت بلاتكليفي قرار دارند.