به گزارش شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا) ، محمدصادق مفتح با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مورد پیگیری در وزارت بازرگانی، حرکت به سمت توسعه تجارت الکترونیکی است، گفت: توسعه تجارت الکترونیکی در گرو توسعه دولت الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک هم در گرو اعطای هویت الکترونیکی به افراد جامعه است.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به این منظور باید شرایطی فراهم می‌شد تا افراد در فضای مجازی بتوانند هویت خود را مورد تایید قرار دهند، افزود: وزارت بازرگانی از سال گذشته بحثایجاد امضای الکترونیکی را در دستور کار قرار داد و پس از آماده‌سازی زیر‌ساختها‌، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان اجرای این طرح انتخاب کرد.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، عملیات اجرایی این طرح آبان ماه کلید خورده بود و امروز در مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه به بهره‌برداری رسید. وی‌ نقطه پایان ایجاد زیرساخت‌های امضای الکترونیکی را نقطه آغاز ارائه هزاران خدمت جدید به مردم در قالب امضای الکترونیک دانست و تصریح کرد: از این پس حدود هفت هزار واحد از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور آماده ارائه امضای الکترونیک به متقاضیان هستند.