نماینده مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانی قیمت نان، درآستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سبب اعتراض مردم به طرح هدفمند کردن یارانه ها می شود گفت: گرانی قیمت نان به عنوان اساسی ترین نیازمردم پیش از واریز نقدی یارانه ها، تخلف است.

سید نجیب حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، ضمن بیان این مطلب که از دوبرابر شدن قیمت نان دراستان گلستان خبرندارد گفت: من برای اولین بار این خبر را از شما می شنوم.

وی در خصوص روندی قیمت نان در استان گلستان افزود: در ابتدا قیمت نان ۵۰ تومان بوده که پس از مدتی به قیمت ۶۰ تومان و بعد از آن نیز قیمت نان برای شهرنشینان به قیمت ۱۰۰ و برای جامعه روستایی ۷۵ تومان درنظر گرفته شد.

حسینی با اشاره به تصویب کلیات طرح هدفمندی یارانه ها توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند نمایندگان مردم، به کلیات طرح هدفمندی یارانه ها رای داده اند و دولت را در اجرای جزئیات آزاد گذاشته انداما گرانی قیمت نان بهر دلیلی در آستانه هدفمندی یارانه ها و پیش از واریز نقدی یارانه ها، تخلفی از سوی مسئولان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاظر در سفر می باشد اما پس از بازگشت به طور حتم مسئله را پیگیری می کند، گفت: مسئولان باید در خصوص علت گرانی غیرمنتظره نان توضیح دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، پس از آن که قبض های چند صدهزاری تومانی برق، مردم بسیاری از استانهای شمالی همچون مردم استان گلستان را شوکه کرد، این بار و با گذشت کمتر از یک هفته از این ماجرا، مردم گلستان بار دیگر با دو برابر شدن قیمت نان در بهتی عظیم فرو رفتند.
این روزها و با نزدیکی به زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، نگاه مردم به دنبال نحوه و مقدار افزایش قیمت ها است و هرگرانی و هراقدام مسئولان نظر دوچندان مر دم را به خود جلب می کند.
به هرحال سریال گرانی ها با افزایش چندصدهزار تومانی برق آغاز و با دوبرابر شدن قیمت نان وارد فاز جدیدی شد و باید منتظرماند تا اغاز زمان هدفمندی دیگر چه اقلامی گران می شود.
اما جای سوال است با وجود آن که مسئولان بارها اعلام کرده اند که قبل از اجرای هدفمندی، مبالغ یارانه ها رابه حساب مردم واریز می کنند،اما اتفاقات چند روز اخیر و گرانی های بی دلیل چیزی دیگری را به نمایش گذاشته است.