معاون ماليات بر ارزش افزوده در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود ماليات ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي دريافتشود، اما اكنون خريداران سكه از بانكها و توزيع كنندگان عمده آن را ميپردازند، در پاسخي گفت: ماليات بر ارزش افزوده در گام اول از بانكها و در گام دوم از صرافان دريافت خواهد شد.
محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، افزود: نرخ ۴درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۰ برای سکه و شمش طلا اجرا می‌شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که مالیات بر ارزش افزوده قرار بود از مصرف کننده نهایی اخذ شود، حال چرا فقط بانک مرکزی و بانک ملی ملزم به گرفتن این مالیات شده‌اندو مصرف کنندگان نهایی بازار این مالیات را نمی‌پردازند، گفت: مصرف کننده خرد و کلان از شعبه بانک ملی یا بانک کارگشایی سکه تهیه می‌کند و در قدم اول مالیات ارزش افزوده از آنها گرفته می‌شود، در قدمهای بعدی صرافان هم ملزم به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سکه طلا خواهند شد.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی نیز هفته پیش گفت: از اول سال جاری طبق قانون برنامه پنجم نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد شده و در گام اول توسط بانک مرکزی و بانک کارگشایی و بانک ملی اجرا می‌شود، در گامهای بعدی توسط صرافان و سکه فروشان اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فارس بانك مركزي براي ايجاد تعادل در قيمت سكه وارد عرضه خرد سكه از طريق شعب بانك شد، اما در حالي كه اكنون اين ماليات از خريداران سكه در صرافيهاي بازار دريافت نميشود، خريداران بانكها اعم از خريداران عمده از بانك كارگشايي كه توزيع كنندگان بازار هستند و خريداران خرد در شعب بانك ملي بايد آن را بپردازند، به همين دليل نيز در روزهاي اخير قيمت سكه در شعب بانك ملي از صرافيها پيشي گرفته است.