به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۰ خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۱۳.۵ درصد برآورد و عنوان كرد كه اين شاخص در سال جاري به ۱۱.۸ درصد كاهش خواهد يافت.

به نوشته اکونومیست، نرخ تورم ایران طی دو سال گذشته کاهش زیادی داشته و از ۲۵.۵ درصد در سال ۸۷ به ۱۱.۸ درصد در سال ۸۹رسیده است. حال آنکه انتظار می‌رود این نرخ در سال آینده دوباره رونده صعودی به خود گرفته و به ۱۵.۱ درصد برسد که دلیله اصلی آن حذف یارانه‌ها از نیمه دوم سال جاری خواهد بود.

اکونومیست انتظار دارد که در سال ۱۳۹۱ نرخ تورم ایران دوباره کاهش داشته و به ۱۴.۴ درصد برسد، حال آنکه این کاهش مقطعی بوده و دوباره شاهد افزایش نرخ تورم به ۱۵ درصد در سال پس آن یعنی ۱۳۹۲ خواهیم بود.

اکونومیست پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم ۱۵.۶ درصدی برای ایران به ثبت برسد که از سال ۸۷ کمترین میزان بوده است.

اين در حالي است که چندي پيش بانك مركزي تورم ارديبهشت ماه را ۹.۹ درصد اعلام كرد.