واحد HD پتروشيمي بندر امام (ره) ساعتي پيش منفجر شد.
به گزارش فارس از ماهشهر، واحد HD پتروشیمی بندر امام(ره) ساعتی پیش منفجر و دچار آتش‌سوزی شد.
از جزئیات و ابعاد دقیق این حادثه هنوز اطلاعی در دست نیست.
اخبار تكميلي متعاقبا اعلام ميشود.