به گزارش افکارنیوز، طبق آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران از «موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌های تاکسی تلفنی» حدود ۱۸ هزار و ۳۹۰ کارگاه در کل کشور در این زمینه فعال بوده‌اند.

موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌های تاکسی تلفنی در دوره مورد نظر، بالغ بر ۲۴۰ هزار وسیله نقلیه در اختیار داشته‌اند که از این تعداد، ۱۱.۹ درصد پیکان، ۶۶.۴ درصد پراید، ۹ درصد آردی(روآ)، ۳.۵ درصد سمند، ۸.۶ درصد پژو و ۰.۵ درصد سایر انواع وسائل نقلیه بوده‌اند.

همچنین حدود ۲۶ هزار و ۷۸۲ نفر در آژانس ها مشغول به کار بوده‌اند که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، یک تا دو نفر فعالند. از این تعداد کارکن، ۲۹.۴ درصد کارکن مزد و حقوق بگیر و ۷۰.۶ درصد کارکن بدون مزد و حقوق بوده‌اند.

درعین حال جبران خدمات کارکنان موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌های تاکسی تلفنی ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که نشان می‌دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق‌بگیر این کارگاه‌ها به‌طور متوسط، ۴۱۰ هزار تومان بوده است.

از سویی دیگر ارزش مصارف واسطه‌ی این موسسات ۷۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که از این رقم، ۳.۷ درصد نوشت‌افزار، کاغذ و فرم‌های چاپی و روزنامه و نشریات، ۱۳.۴ درصد آب، برق و گاز طبیعی، ۶.۶ درصد سایر سوخت‌ها، ۵.۴ درصد هزینه‌های پستی و مخابراتی، ۱.۴ درصد هزینه‌های حمل‌ونقل و کمیسیون و کارمزد پرداختی، ۴۳.۴ درصد اجاره ساختمان، ۳.۸ درصد بیمه‌های تجاری، ۵.۵ درصد تعمیرات جزیی اموال سرمایه‌ای و ۱۶.۷ درصد سایر مصارف واسطه بوده است.

این در حالی است که ارزش ستانده‌های موسسات کرایه اتومبیل و آژانس‌های تاکسی تلفنی ۶۲۵ میلیارد تومان است که از این رقم، ۳۰.۵ درصد دریافتی بابت کرایه جابه‌جایی مسافر، ۶۷.۵ درصد دریافتی بابت حق‌العمل، کمیسیون و کارمزد و ۲.۰ درصد مربوط به سایر موارد بوده است.

براساس اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده موسسات کرایه اتومبیل و آژانسهای تاکسی تلفنی، ۵۵۱۸ میلیارد ریال میباشد و نشان میدهد ارزش افزوده این کارگاهها، نسبت به نتایج دوره قبل (سال ۱۳۸۹)، ۱.۴ برابر شده است.