به گزارش افکارنیوز، پیمانه قیمت سهام بورسی در حالی از ۹۲.۱۰. ۱۵ سرریز شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سهام اکثر صنایع و شرکت های بورسی به ارزشی بیشتر از ارزش ذاتی آنها رسیده بود و همین امر بهانه ای شد برای آغاز اصلاح و سپس ریزش قیمت ها.

اما همزمان با ادامه افت قیمت ها در بورس، ماجرای اصلی بر سر یارانه های نقدی است. بطوریکه با پایان یافتن زمان ثبت نام فاز دوم پرداخت یارانه ها، به نظر می رسد طنز پردازی های انجام شده طی این مدت پیرامون موضوع مذکور نیز قدری کاهش یابد.

ماجراهای ما و یارانه ها در حالی از آذر ماه سال ۸۹ کلید خورد که در سال ابتدایی آن دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی معادل ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. اما در کنار رشد قیمت حامل های انرژی، دولت ماهانه به ازای هر نفر مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرد و هر ماه در مجموع مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای حدود ۷۷.۵ میلیون ایرانی یارانه به حساب های بانکی سرپرستان خانوار واریز شد.

با در اختیار داشتن این آمارها به سراغبورسو ارزش معاملات آن می رویم. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، از نیمه دی ماه سال ۹۲ تاکنون ارزش معاملات از رقم ۵۳۶ هزار و سه میلیارد به ۴۵۰ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان افت کرده است.


بدین ترتیب دولت در یکسال رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده و ارزش معاملات روزانه در بورس در حالی از ۱۵ دی ماه ۹۲ تا پایان فروردین ماه سال جاری بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان افت داشته که این مبلغ معادل یارانه پرداختی کل جمعیت ایران برای دو سال است.

نکته جالب تر اینکه این میزان افت ارزش بازار طی حدود چهار ماه اخیر نزدیک به ۱۲۴.۸۶ درصد بودجه عمرانی کل کشور برای سال ۹۳ است. زیرا طی آذر ماه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی رقم بودجه عمرانی سال جاری به مبلغ ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.

بودجه عمرانی و ریزش بورس

این امر از آنجا حائز اهمیت است که با میزان ارزش کاهش یافته معاملات دربورسطی چهار ماه اخیر، دولت می توانست منابع مالی لازم برای اجرا و تکمیل تمام پروژه های موجود در کشور که بایستی طی دو سال انجام می شد، را تأمین کند.

البته این موضوع در خصوص مبلغ پرداختی در فاز اول یارانه ها از آذر ماه ۸۹ تا فروردین ماه ۹۳ نیز وجود دارد، بطوریکه برای ۷۷.۵ میلیون ایرانی طی این مدت مبلغی در حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که با احتساب نرخ روز دلار آزاد در محدوده ۳۳۰۰ تومان، رقمی بیش از ۴۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون و ۵۱۵ هزار دلار می شود.

در پایان این گزارش می افزاید، با تمامی این اوصاف که در کاهش ارزش معاملات روزانه بازار رخ داده و با پایان یافتن زمان ثبت نام دریافت یارانه های نقدی و نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، بیت شعر زیر وصف حال بسیار خوبی برای جامعه است.

از دم عید تا همین امروز شده یارانه قوز بالا قوز