به گزارش افکارنیوز،شرکت ایران خودرو دیزل به تازگی اقدام به انتشار اطلاعات مالی سال مالی ۹۳ خود کرده که با نیم نگاهی به اطلاعات مذکور ایجاد تغییرات در برخی از پارامترهای صورت سود و زیان این مجموعه بورسی خودنمایی می کند.

حال آنکه هدف از نگارش این گزارش بررسی دقیق تر عواملی است که موجب رخداد چنین تغییراتی شده است.


پارامترهایی که در گزارش سال ۹۳ نسبت به سال مالی ۹۲ تغییر کرده است:

۱ - رشد ۸۳ درصدی درآمدهای حاصل از فروش محصولات

۲ - رشد ۸۶ درصدی بهای تمام شده تولید

۳ - کاهش ۵۶ درصدی سایر درآمد(هزینه های) عملیاتی

۴ - افزایش ۲۳ درصدی حاشیه سود عملیاتی شرکت

۵ - کاهش ۹۹ درصدی درآمدهای متفرقه

نگاهی ریزتر به موارد فوق

درآمدهای حاصل از فروش
همانطور که از دو جدول فوق پیداست رشد مقداری تولید به همراه افزایش قیمت های فروش در اغلب محصولات به خصوص کامیون سنگین از مهم ترین مواردی است که شرایط برآورد توأم با رشد ۸۳ درصدی را برای " خاور " فراهم نموده است.

کاهش سایر درآمد هزینه های عملیاتی


با توجه به جدول فوق مهم ترین پارامترهایی که تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های عملیاتی شرکت داشته است. کم شدن هزینه های جذب نشده در تولید به واسطه افزایش میزان تولید و استفاده از ظرفیت خالی مجموعه می باشد و البته زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز هم کاهش یافته است.

افزایش حاشیه سود عملیاتی

پارامترهای عنوان شده همگی از مواردی بودند که تأثیر اصلی را در رشد ۲۳ درصدی حاشیه سود عملیاتی ایفا کرده اند.

کاهش درآمدهای متفرقه


با توجه به اطلاعات فوق سایر درآمدهای شرکت در بخش درآمدهای متفرقه با کاهش چشم گیر همراه است که دلیل عمده آن می تواند ثبات نرخ ارز و کاهش درآمدهای ناشی از تسعیر ارز باشد.