به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ در ادامه رقابت روزهای گذشته، امروز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۲ / ۱۳۹۳ تعداد ۶۲،۰۰۰، ۰۰۰ سهم معادل ۳۱ درصد(سی و یک درصد) از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین(سهامی خاص) بطور یکجا و شرایطی(پرداخت کل ثمن معامله و احراز شرایط مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۱ بیانیه شماره ۰۶۸۶ / الف / ۹۲ مورخ ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲ این مدیریت، طی ۹ روز کاری پس از انجام معامله)، به قیمت رقابت شده ۳،۷۳۰ ریال، در نماد سکارآفرین۴، عرضه می گردد.

يادآور مي گردد، با توجه به روند رقابت روزهاي گذشته، حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش به صورت ضريبي از ۱۰ ريال مي باشد.