ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۲,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۶۹, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۵,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX ۲۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۱۲۷, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۴۷, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۳۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۴۳۰, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۸۶۵, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۴۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود - - -
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود - - -
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۴۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۱۱۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۳۱,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۸۲۰, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۵۵۴, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۹,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۴۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۰۸۱, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۹۹, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ۴۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۴۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۲۲۵, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۷۳۹, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ناموجود ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ناموجود - - -
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۷۵۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۵۲, ۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ناموجود - - -
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۶,۴۷۴, ۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹, ۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۰,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۴۹۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۴۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۴۹۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۹۲, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۲۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۸,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا دوگانه سوز ۲۶,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ۲۲,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۵۱۰, ۰۰۰
تیبا EX ۲۳,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۹۶۰, ۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود - - -
وانت زامیاد ۲۴ ۲۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۸۸۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۷۰۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۲۲۵, ۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
سیتروئن زانتیا - - - - - -
سیتروئن C۵ ناموجود - - -
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۱۵۹, ۰۰۰
نیسان تینا MID - - - ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۸۹, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۷۷۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴ ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر E۲ ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۹۵۷, ۰۰۰
پارس تندر. اتاق جدید ۴۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۹۹۴, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۶,۴۵۷, ۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۰۷۲, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای آوانته معمولی ناموجود - - -
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای ورنا معمولی ناموجود - - -
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۲,۰۵۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۷,۳۰۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۹۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۰۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک - - - - - -
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۷,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۱,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۳,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۷۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۱,۸۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری - - - ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری - - - ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری - - - ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۲,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۴۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۷,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۲,۲۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۴۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰