به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سیمان مجد خواف در نماد معاملاتی سخوافح۱ در روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳، ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی مذکور(سخوافح۱) در پایان معاملات روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳ متوقف می گردد.

مقتضی است دارندگان حق تقدم مذکور که قصد استفاده از حق تقدم خرید سهام را دارند، می بایست نسبت به واریز وجوه ارزش اسمی سهام خریداری شده به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت، در اسرع وقت، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳، اقدام نموده و فیش واریزی را به همراه برگه مشخصات حق تقدم به امور سهام شرکت تحویل نمایند.

در صورتي كه خريداران در روز آخر پذيره نويسي (روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳) اقدام به خريد حق تقدم نمايند، مي بايست بهاي اسمي سهام جديد را تا پايان وقت اداري همان روز (روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳) به حسابي كه شركت به منظور پذيره نويسي اعلام نموده واريزنمايند. بديهي است در صورت عدم واريز بهاي اسمي سهام جديد به حساب پذيره نويسي اعلام شده تا قبل از پايان مهلت پذيره نويسي توسط خريداران، حق تقدم مذكور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقي گرديده و مسئوليت آن بر عهده خريداران خواهد بود.