به گزارش افکارنیوز، كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اينكه مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره ۱۵/۰۲/۱۳۹۰ در نماد معاملاتي تسه۹۰۰۲ ، جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) و استفاده از تسهيلات از محل آن در تاريخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ به اتمام مي رسد، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ متوقف مي گردد.