به گزارش افکارنیوز، كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ به دليل رقابت در دقايق پاياني جلسه معاملاتي در نماد سكارآفرين۴ تا قيمت ۴،۲۱۰ ريال، ادامه رقابت به روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ موكول گرديد.