به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره ۰۶۹۷ / الف / ۹۳ مورخ ۲۴/۰۱ / ۱۳۹۳ مدیریت بازار، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد ۴۹۹ سهم معادل ۹۰/۴۹ درصد(چهل و نه ممیز نود صدم درصد) از سهام کنترلی شرکت مهندسین مشاور نیرو(سهامی خاص) متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاب را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط(۴۰ درصد نقد، مابقی اقساط ۲ ساله با نرخ ۱۵ درصد) با قیمت پایه کل ۵۰،۲۶۶، ۲۶۶،۰۰۰ ریال، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۲ / ۱۳۹۳ به فروش برساند.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد.