به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره ۰۷۰۲ / الف / ۹۳ مورخ ۰۱/۰۲ / ۱۳۹۳ این مدیریت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد ۳۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ سهم معادل ۱۰۰ درصد(صد درصد) از سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل(سهامی عام) با قیمت پایه کل ۴,۹۰۰, ۲۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ ریال را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط(۳۰ درصد نقد، مابقی اقساط ۴ ساله با نرخ ۱۵ درصد)، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۲ / ۱۳۹۳ به فروش برساند.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد.