بیژن حاجمحمدرضا، رییس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور، گفت: شرکت یا واحدی به صورت مکتوب به انجمن صنفی جایگاهداران اعلام نکرده که قیمت جدید بنزین در جایگاهها اعمال شود اما جایگاهداران سوخت کشور آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

وی تصریح کرد: ما این خبر را از طریق واحدهای اطلاعات حفاظت جایگاه‌ها مطلع شدیم.

وی گفت: بر اساس شنیده‌ها، قیمت جدید بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد برای هر لیتر ۱۰۰۰ تومان تعیین شده است.

حاج محمدرضا در ادامه تاکید کرد: با اشاره به اینکه افرادی که سهمیه ۴۰۰ تومانی در کارت سوخت خود دارند با همین روال قبلی می‌توانند از سهمیه ۴۰۰ تومانی استفاده کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین در خصوص افزایش قیمت اطلاعیه از طریق دولت به جایگاه‌داران اعلام خواهد شد و افراد نگران سهمیه ۴۰۰ تومانی خود نباشند.