به گزارش افکارنیوز، علی عسگری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه ۴۴ درصد هزینه‌های جاری کشور از محل دریافت مالیات تامین می‌شود، اظهار داشت: ظرفیت تامین هزینه‌های جاری کشور از محل دریافت مالیات وجود دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای که از محل مالیات تامین می‌شود، برای کشور هزینه می‌شود. ابراز داشت: دولت هزینه جاری و عمرانی زیادی دارد و علاوه بر منابع مالیاتی که صرف هزینه‌های عمرانی و جاری می‌شود.

عسگری با اعلام اینکه چیزی که به عنوان مالیات در کشور دریافت می‌شود، صرف تامین هزینه جاری و عمرانی کشور می‌شود، اضافه کرد: درآمد سازمان امور مالیاتی صرف حقوق و بازپرداخت وام و یا هزینه عمرانی می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه درآمد نظام مالیاتی براساس قوانین بودجه هزینه می‌شود، تصریح کرد: درآمدهای دولت صرف هزینه‌های دولت می‌شود.

رئیس کل امور مالیاتی کشور در ادامه میزان درآمد پیش‌بینی شده برای وصول مالیات را ۵۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد، گفت: در سال گذشته ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصولی مالیات داشتیم.

عسگری مهم‌ترین بدهکاران مالیاتی کشور را مربوط به همه اقشار جامعه عنوان کرد و گفت: ۵ میلیون مودی مالیاتی در کشور داریم و اینها از طیف‌های مختلف هستند.

رئیس کل امور مالیاتی کشور بیشترین مالیاتی دریافتی کشور را مربوط به شرکت‌های دولتی برشمرد و گفت: در نظام مالیاتی هر کس به اندازه بضاعت درآمدی که کسب می‌کند مالیات باید پرداخت کند.

وی مهم‌ترین دغدغه مودیان مالیاتی کشور را دریافت مالیات از کسانی که دولت بر روی مالیات آنها حساب باز می‌کند، برشمرد و گفت: شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های خصوصی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان مالیات کشور را تامین کردند.

عسگری با اعلام اینکه ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز ارزش افزوده دریافت شد، ادامه داد: بقیه درآمد مالیاتی کشور از سایر مودیان مالیاتی دریافت شد.

این مسئول میزان درآمد پیش‌بینی شده سازمان مالیاتی کشور از محل ارزش افزوده در سال گذشته را ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۸ هزار میلیارد تومان عوارض نیز دریافت شد.

رئیس کل امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده مالیات دریافت شود، تصریح کرد: پیش‌بینی دریافت ۱۱ هزار میلیارد تومان عوارض نیز برای سال‌جاری در دستور کار قرار دارد.

وی عمده‌ترین بدهکاران مالیاتی کشور را مربوط به شرکت‌های دولتی عنوان کرد و گفت: بدهکاران ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی به این سازمان داریم که بیشتر آنها شرکت‌های دولتی هستند.

وی در پایان گفت: از زمانی که در این سازمان مشغول کار شدم ۱۰ تا مدیر هم تغییر ندادم.

در پایان این مراسم از خدمات عبدالرحیم ارزبین تقدیر شد و علی اکبر حمزهای به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی مازندران منصوب شد.