به گزارش افکارنیوز، کامبیز ناظریان درباره دلایل برخی از قطعی و خاموشی های پراکنده برق در مناطقی در جنوب تهران گفت: به دنبال وقوع طوفان و بارش شدید باران و تگرگ ظهر امروز به برخی از شبکه های هوایی خطوط برق در جنوب تهران خسارتهایی وارد شده است.

معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اعلام اینکه میزان خسارت وارد شده به شبکه هوایی ناچیز بوده است تصریح کرد: هم اکنون بیش از یک هزار نیروی عملیاتی شرکت توزیع برق مشغول برطرف کردن مشکلات به وجود آمده در جنوب شهر تهران هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلات عملیاتی به طور کامل در سطح شبکه برق جنوب تهران حل شده است اظهار داشت: برق تمامی نقاط به استثنای مناطقی از خانی آباد و نازی آباد تهران وصل شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه از روز گذشته شرکت توزیع برق تهران با دریافت اطلاعیه هواشناسی خود را برای طوفان آماده کرده بود تبیین کردن میزان نرخ حوادثطوفان امروز در سطح شبکه برق تهران کمتر از یک درصد بوده است.

ناظریان با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از ۱۲۰۰ فیدر اصلی فشار متوسط به منظور تقویت شبکه برق تهران وجود دارد تاکید کرد: طوفان امروز با وجود شدت بالا اما کمترین میزان خسارت را به دلیل آمادگی قبلی شرکت برق بر سطح شبکه داشته است.

معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ در پایان با اعلام اینکه در حال حاضر وضعیت شبکه برق به ویژه در جنوب تهران تحت کنترل است خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود تا پیش از ساعت ۱۹ امشب به طول کامل برق دو منطقه نازی آباد و خانی آباد تهران هم به طور کامل وصل شود.