قیمت نفت خام در بازار آمریکا افزایش و در بازار اروپا کاهش یافت. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، قیمت هربشکه نفت خام سبک وست تگزاس اینترمیدیت در بازار نیویورک با افزایش سیزده سنتی به یکصد دلار و چهل و یک سنت رسید.

این در حالی است که هر بشکه نفت خام برنت با پنجاه سنت کاهش به قیمت یکصد و پانزده دلار و شصت و نه سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش می شود. قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی امروز کاهش داشته است.

هر اونس طلا با شصت سنت کاهش در مقایسه با روز گذشته به قیمت یک هزار و پانصد و سی و سه دلار و پنج سنت خرید و فروش می شود. این درحالی است که هر اونس نقره با بیست و سه ممیز شصت و هفت صدم درصد افزایش(معادل بیست و هشت سنت) سی و دو دلار و هشتاد و هفت سنت خرید و فروش می شود.

نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی


ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا مقداری کاهش داشته است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، امروز هر دلار امریکا با هشتاد ممیز هفتاد و دو صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با بیست صدم درصد کاهش همراه بوده است.

این در حالی است که هر یورو با یک دلار و چهل و چهار سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته یک صدم درصد کاهش داشته است. هر پوند انگلیس نیز با یک دلار و شصت و سه سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته دو صدم درصد کاهش داشته است.