مدير جهادكشاورزي پلدختر در شهرستان پلدختر در اين خصوص گفت: بر اثر آتش سوزي در منطقه جايدر پلدختر يك هكتار مزرعه گندم و هشت تن كاه متعلق به پنج كشاورز در آتش سوخت.
به گزارش فارس، علی خادمی افزود: این آتش سوزی بر اثر ایجاد جرقه در وسیله مخصوص جمع‌آوری کاه و کلش بوجود آمده است که با کمک آتش نشانی شهرداری پلدختر و مردم منطقه پس از گذشت دو ساعت مهار شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه کاه و کلش باقیمانده برداشت گندم در سطح ۱۰ هکتار نیز در آتش سوخت.
وی گفت: خوشبختانه به علت برداشت به موقع گندم در سطح منطقه جایدر در این گونه حوادثدر حداقل خود نسبت به سال‌های گذشته است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، میزان خسارت وارده دراین آتش سوزی به کشاورزان منطقه جایدر را ۲۰ میلیون ریال اعلام کرد.