به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۸۳(۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نسبت به ماه قبل ۱/۷ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۲۱/۲ درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ معادل ۱۴/۲ درصد است.