به گزارش افکارنیوز، هاشم یکه‌زارع، در خصوص وضعیتبازار خودرودر هفته های آینده با توجه به تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان گفت: با تولیدی که امسال برای دستیابی به ۶۰۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شده است، عرضه خودرو برای مردم بیشتر خواهد بود و مردم راحت تر می توانند خریدهای خود را انجام دهند.

مدیرعامل گروه صنعتیایران خودروافزود: با توجه به ارز مبادلاتی اختصاص یافته به خودروسازان، امسال سالی خواهد بود که می توان به مشتریان خوش قول باشیم.

وی در خصوص تاثیر ارز مبادلاتی بر قیمت خودرو تاکید کرد: تا پیش از این، قیمت تمام شده خودرو زیر قیمت شورای رقابت بود در حالی که ارز مبادلاتی نیز تخصیص نمی یافت، بنابراین حال که ارز مبادلاتی تخصیص داده شده، کمک زیادی به تثبیت قیمت خودرو خواهد شد؛ به خصوص اینکه تیراژ تولید امسال نسبت به سال گذشته، ۶۷ درصد رشد داشته است؛ بنابراین امسال تثبیت قیمت را خواهیم داشت.

یکه زارع ادامه داد: تثبیت قیمت خودرو دستوری نبوده است و ما به عنوان تولیدکننده خودرو، اصولا با افزایش قیمت مخالفیم؛ چراکه هرچقدر قیمت را افزایش دهیم، باعث میشود که تقاضا کمتر شود و مشتری کمتری داشته باشیم، بنابراین اگر شرایطی فراهم شود که قیمت تمام شده پایین آید، خودروسازان ۱۰۰ درصد موافق تثبیت قیمت هستند.