وزیر تعاون با اعلام اینکه ۱۰ هزار تعاونی غیرفعال تعطیل میشوند، گفت: برخی تعاونیهای اعتباری از بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک غیردولتی را درخواست کردهاند.

به گزارش مهر، عباسی درباره نتیجه اقدامات صورت گرفته وزارت تعاون برای ایجاد بانک تعاونی غیردولتی در کنار فعالیت بانک دولتی توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به عنوان ظرفیتهای دیگر سیاستهای اصل ۴۴، گفت: در این زمینه یک بخش کار این است که افراد خودشان ظرفیت سازی می کنند و از طریق تجمیع ظرفیتهای موجود متشکل می شوند که می توان به تعاونی هایی که قبلا به صورت آزاد تشکیل شده اند، اشاره کرد.

وزیر تعاون با بیان اینکه در قالب طرح ساماندهی تعاونیهای اعتباری قرار شد تا موضوع نظم دهی و تنظیم فعالیتهای این دسته از تعاونیها را در دستور کار قرار دهیم، اظهار داشت: در قالب این برنامه سعی داریم تا افراد سرمایه های خود را تجمیع کنند و از این طریق بانک غیردولتی در بخش تعاون ایجاد و آغاز به کار کند.

عباسی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از تعاونیهای اعتباری به صورت انفرادی به بانک مرکزی مراجعه و درخواست مجوز خود را ارائه کرده اند و تعدادی نیز به صورت جمعی درخواست خود را مطرح کردند؛ به هر حال مسیر ساماندهی و تجمیع تعاونیهای اعتباری بسته نمی شود و باید گفت در این زمینه ما در آغاز راه قرار داریم.

وی خاطر نشان کرد: تعاونیها می توانند از ظرفیتها و بستر قانونی ایجاد شده استفاده کنند به نحوی که هم اکنون زمینه حضور مردم در قالب فعالیتهای بانکی و بیمه ای فراهم شده است.