ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۳,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۸۱, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۵,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX ۳۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۱,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۱۲۷, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۳۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۳۵, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۳۲,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۸۶۵, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۰۷۰, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۷,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۴۰,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۴۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۳,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ ۳۲,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۱۱۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۳۳,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۵۵۴, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۱,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۰۸۱, ۰۰۰
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز. داشبورد جدید ۴۵,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۳,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۹۹, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۵,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۵۰,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ناموجود ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۹,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۴۳۱, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۴۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۹۴۴, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ناموجود ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ناموجود - - -
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۳,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۵,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۹۶۱, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۴۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۵۱, ۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ناموجود - - -
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۴۱,۹۱۶, ۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹, ۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ناموجود ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ناموجود - - -
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ناموجود ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ TL ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL ۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۱,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۴۲۹, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۲۲,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۲۰,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۴۹۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۲,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۹۲, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا دوگانه سوز ۲۵,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ۲۳,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۱,۵۱۰, ۰۰۰
تیبا EX ۲۵,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۷۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۵۳۹, ۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود - - -
وانت زامیاد ۲۴ ۲۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۴۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۸,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۳۹۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۱,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۶۰, ۰۰۰
وانت شوکا ناموجود ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ناموجود ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
سیتروئن زانتیا - - - - - -
سیتروئن C۵ ناموجود - - -
اس ۳۰۰ ۷۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۶۵۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۱ ۱۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۲ ۱۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰
نیسان تینا MID - - - ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۹۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۶,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر E۲ ۴۲,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۳,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای آوانته معمولی ناموجود - - -
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای ورنا معمولی ناموجود - - -
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۲,۷۰۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۵۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۴۶,۸۳۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۴,۶۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۴۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۴,۳۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۴۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک - - - - - -
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۲,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۷۲,۲۰۰, ۰۰۰ ۷۱,۸۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۲,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۳۶۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۵۳۰ ۴۱,۱۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۷۳۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۱۶۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۵,۶۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک ۶۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰