به گزارش افکارنیوز، پارک فناوری پردیس به مخترعان، سرمایه گذاران و تمامی مشارکت کنندگان در بازار دارایی فکری فرابورس، اعتبارات ویژه ای ارائه خواهد داد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی این نامه آمادگی خود را به منظور ارائه تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی به خریداران(طرف تقاضا) برای ۱۰ طرح اولیه عرضه شده به بازار را اعلام نموده است.

بر این اساس، حمایت این نهاد از ۱۰ طرح اول متقاضی حضور در این بازار، بر مبنای ارزیابی و ارزش گذاری انجام شده و تا سقف ۷۰ درصد ارزش برآورده شده، خواهد بود.

در این بین، سقف تسهیلات قابل ارائه در این قالب، به خریداران هر یک از طرح های ۱۰گانه مذکور پنج میلیارد ریال اعلام شده است.