به گزارش افکارنیوز، هفته گذشته روابط عمومی سازمان محیط زیست طی بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم دولت یازدهم برای حذف بنزین پتروشیمی و همکاری وزارت نفت در جهت ارتقاءاستانداردهای سوختگامی مثبت و مؤثر برای ارتقاء کیفیت هوا و کاهش بیماری‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به مردم در سال‌های گذشته است.

در این بیانیه آمده است در ترکیببنزین استاندارد یورو۴که مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست بوده، میزان بنزن یک درصد و میزان ترکیبات آروماتیک ٣٥ درصد است، در حالی که در بنزین پتروشیمی، بنزن و آروماتیک‌ها بخش اصلی ترکیب بنزین را تشکیل می‌دهند و میزان آن بسیار فراتر از استانداردهای مورد نظر است، بر اساس نمونه‌های مستقیم برداشت شده از واحدهای توزیع بنزین شهر تهران و آنالیزهای انجام شده در کشور آلمان میزان آروماتیک‌ها در بنزین پتروشیمی ۴۸.۶ درصد گزارش شده است.

همچنین گفته شده است به استناد نمونه برداری انجام شده در مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست نیز نتایج بدست آمده حاکی از بالا بودن میزان آروماتیک‌ها به مقدار ۶۳.۷۲ و میزان بنزن ۹۸.۶ درصد بوده است و مراکز دانشگاهی مستقلی نیز این آمار را تایید کرده‌اند.

در ادامه این گزارش مستنداتی منتشر می شود که برای نویسندگان این بیانیه و همچنین مدیران سازمان محیط زیست جالب توجه خواهد بود.

در ابتدا باید گفت اولا این بیانیه مدعی است در سال های ۹۰،۹۱ و ۹۲ که دقیقا در زمان دولت دهم است بنزین توزیع شده در تهران از شرایط ناسالم برخود بوده که با انتشار چند جدول آنالیز بنزین که همان سال ها به صورت پراکنده از چند جایگاه تهران نمونه برداری شده و در کتاب گزارش کیفیت هوا متعلق به سازمان کنترل و کیفیت هوای تهران منتشر شده نشان می دهد اظهاراتی که در بیانیه آماده خلاف واقع است.

همانطور که گفته شد این آنالیز ها مربوط به سال های ۹۰ و ۹۱ است که از چند جایگاه در تهران نمونه برداری شده و مخاطبین می توانند برای دریافت تعداد بیشتر این آنالیزها به سایت کنترل کیفیت هوای تهران مراجعه کنند. که برای نمونه ۴ مورد از این آنالیزها در زیر منتشر شده است.
همانطور که مشاهده می شود در این آنالیزها بنزن موجود در بنزین عرضه شده در تهران ۱ درصد، آروماتیک ۳۵ درصد و الفین ۱۸ درصد است که اگر چه در سال ۹۰ بنزین عرضه شده یورو۲ بوده اما به جر عدد اکتان نزدیک به ۹۲ مابقی مشخصات در حد استاندارد روز بین المللی است.

این گزارش اضافه می کند همچنین براساس گفته های برخی از مسئولان سازمان محیط زیست انالیزهای گرفته شده از جایگاه های سطح شهر تهران در سال ۹۲ نشان می دهد که کیفیت بنزین ارائه شده در جایگاه ها مطابق با استاندارد یورو۴ است.

جدای از انتشار این آنالیز ها روز گذشته عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پالایش طی خبری اعلام کرده بود نزدیک به یک سال است که بنزین توزیع شده در جایگاه های سوخت شهر تهران با بنزن زیر یک درصد و کیفیت مطلوب به مصرف شهروندان می رسد، پیش از آن هم، بنزین تولیدی پتروشیمی ها به هیچ عنوان در تهران و یا سایر شهرهای کشور به صورت مستقیم عرضه نمی شد.

در عین حال در خصوص آلودگی هوای شهر تهران باید یادآور شد این آلودگی بیشتر ناشی از مصرف نفت و گاز صنایع مستقر در تهران در زمستان است که مصرف گاز آنها به دلیل افزایش مصرف خانگی قطع می‌شود.

کاظمی میزان بنزن تولیدی در پالایشگاه اراک را ٨ دهم درصد اعلام و تصریح کرده است: در حال حاضر کل بنزین توزیعی در جایگاه های سوخت شهر تهران، از این بنزین تامین می شود.

بنابراین سازمان محیط زیست و مسئولانش که تنها وظیفه کنترل کیفیت بنزین پتروشیمی ها را برعهده دارند و در بررسی استاندارد بنزین وارداتی دخالت نمی کنند قبل از انتشار بیانیه و اظهار نظر در مورد کیفیت عرضه بنزین در تهران در سال های گذشته بهتر بود نگاهی به کتاب کنترل کیفیت هوا در سال های گذشته می انداختند.