به گزارش افکارنیوز، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران با بیان وقایع روز رأی‌گیری درباره واتس‌آپ در جلسه کارگروه فیلترینگ، اظهار داشت: در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رای‌گیری برای واتس‌آپ به گونه‌ای بود که شخصی که سمتش تغییر کرده بود و برای خداحافظی به جلسه کمیته فیلترینگ رفته بود، در رای‌گیری درباره واتس‌آپ رای داده بود.

وی ادامه داد: وزیر دستگاه مربوطه زمانی که این موضوع را متوجه شده کتبا به کارگروه اعلام کرده که شخص موردنظر دیگر نماینده سازمان در کمیته فیلترینگ نیست و نماینده جدید را معرفی کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین رأی‌گیری درباره واتس‌آپ در کمیته فیلترینگ دارای اشکال شد و به این دلیل موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

واعظی گفت: ‌با توجه به مباحثمطرح شده در خصوص جلسه رای‌گیری، رئیس جمهور دستور داده‌اند که این تصمیم کارگروه اجرا نشود، تا در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی فضای مجازی موضوع بررسی شود.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور دستور داده‌اند برای این موضوع و برای باقی موارد، کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی موضوع را بررسی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوال، آیا دستور رئیس جمهور برای عدم اجرای دستور فیلترینگ واتس‌آپ به قوت خود باقی خواهد ماند و اگر پس از این کمیته فیلترینگ مصوبه‌ای در خصوص مسدود سازی نرم‌افزارهای ارتباطی دیگر داشته باشد، وزارت ارتباطات اجرا می‌‌کند یا خیر، گفت: آنچه که در کمیته فیلترینگ تصمیم‌گیری می‌شود، برای همه دستگاه‌ها و وزارت ارتباطات ملزم به اجرا است و اجرا خواهیم کرد. اما آنچه بین کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی تصویب شود، اولویت اجرا با شورای عالی فضای مجازی است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری که پرسید، آیا دستور رئیس جمهور برای بررسی موضوع نرمافزارهای ارتباطی در شورای عالی فضای مجازی در خصوص نرمافزارهایی که پیش از این فیلتر شدهاند، نیز صادر خواهد شد، گفت: دستور رئیس جمهور در مورد موضوع واتسآپ بود.