به گزارش افکارنیوز، عباس جعفری دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای امور جنایی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: پرونده بابک زنجانی پرونده‌ای ملی است.

وی با بیان اینکه حجم پرونده بابک زنجانی سه برابر پرونده مه‌آفرید امیر خسروی است، خاطرنشان کرد: برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که پرونده بابک زنجانی فقط بدهکاری است، در حالی که اینطور نیست. عدم پاسخگوی هر کسی در این پرونده باعثمی‌شود که تحت تعقیب قرار گیرد.

وی بیان کرد: سال ۹۰ به بعد که از جریان ۸۸ دور شدیم بیشترین درگیری‌های ما در حوزه اقتصادی بوده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.