به گزارش افکارنیوز، انتشار خبر کاهش عوراض واردات خودروهای هیبریدی به صفر درصد، موجب شد تا صفی از تقاضا برای ثبت سفارش واردات این نوع خودروها ایجاد شود. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، سودبازرگانی واردات خودروهای هیبریدی صفر شده است ولی مسولان گمرک اعلام می کنند که حتی ابلاغیه کاهش سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی نیز در کتاب تعرفه ها نیامده است. حتی در صورتی که سود بازرگانیواردات خودروهایهیبریدی به صفر کاهش پیدا کند، بازهم عوراض ورودی گمرکی باقی می ماند.

این خبر اشتباه منجر به افزایش مراجعات به گمرک شده است. حتی گزارش های رسمی تایید می​کند پس از انتشار این خبر، مراجعات نمایشگاه داران به گمرک هم افزایش پیدا کرده است ولی براساس آنچه در کتاب تعرفه واردات کالاها آمده، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هیچ تغییری نکرده است. حتی در صورتی که سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی هم کاهش پیدا کند، این اتفاق باید به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شود ولی چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است.

تعرفه واردات گمرکیشامل عوارض ورودی و سودبازرگانی می شود. در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ سی سی حدود ۴۰ درصد است. بنابراین در شرایطی که عدد ۴ درصد حق ورودی کالا از این تعرفه کسر شود، ۳۶ درصد باقیمانده به عنوان سود بازرگانی اعمال می شود. سود بازرگانی برای حمایت از تولید و همچنین کنترل بازار از سوی دولت و مجلس اعمال می شود.

به گفته آنوش رحام کارشناس حوزه گمرکات، برای بدست آوردن نرخ سود بازرگانی هر کالا با کم کردن ۴ درصد حقوق پایه گمرکی مصوب مجلس از تعرفه(حقوق ورودی) آن کالا میزان سود بازرگانی آن مشخص می شود. در مورد خودروهای هیبریدی از آنجاییکه تعرفه(حقوق ورودی) خودروهای هیبریدی و برقی در کتاب مقررات سال ٩٣ چهار درصد است مشخصا سود بازرگانی آن صفر محاسبه شده و برای واردات خودروهای هیبریدی، دولت با حذف سودبازرگانی تنها۴ درصد تعرفه یا حقوق ورودی و میزان ٨ درصد مالیات ارزش افزوده برای واردات این نوع خودروها اخذ می کند.

براساس این اطلاعات فعلا خبری از کاهش قیمت خودروهای خارجی و حتی خودروهای هیبریدی نخواهد بود.