به گزارش افکارنیوز، قیمت انواع برنج در بازار به شرح زیر است:

نام محصول

قیمت(تومان)

شیرودی

۴۹۰۰

انواع دودی

۵۸۰۰

طارم اصل

۶۸۰۰

طارم رمضانی

۴۶۰۰

طارم عسکری

۴۳۰۰

ندا

۴۵۰۰

نیمدانه

۳۳۰۰

برنج هاشمی