سردار محمدرضا رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور قصد دارد فردا چهارشنبه سهمیه جدید بنزین خودروها و سیاستهای سوخت و حمل و نقل در هدفمندی یارانه ها را اعلام میکند.

به گزارش مهر، در همین حال، با آغاز شمارش معکوس برای پایان سهمیه بنزین دوره تابستانی و خودکفایی ایران در تولید این فرآورده نفتی، احتمال اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای برای دوره پاییز - به ویژه مهرماه - به خودروهای شخصی قوت گرفته است.

از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه ۶۳ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که با اجرای طرح تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی از هفته گذشته، به طور رسمی ۱۸ تا ۲۰ میلیون لیتر واردات این فرآورده استراتژیک نفتی متوقف شده است.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از تیر ماه سال ۱۳۸۶ تا پایان اسفند ماه سال گذشته به ترتیب به طور متوسط روزانه از ۲۰،۲۲ و ۳۴ میلیون لیتر و در مجموع بیش از ۲۷ میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.

هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومان، بنزین سوپر یارانه ای ۱۵۰ تومان، بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر ۵۵۰ تومان است.