ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۳,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۸۱, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۵,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۳۲, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۶۳۵, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۰۷۰, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۶,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۰۰, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۲,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۶۹۵, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴. دو ایربگ - - - ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ ۳۳,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۳۵,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۶,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۶۶۱, ۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۱,۴۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۷۵۰, ۰۰۰
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۴۱,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز. داشبورد جدید ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۲۸۱, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۳,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید ۴۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۵۰,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ناموجود ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۴۳۱, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ناموجود - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۹۴۴, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ناموجود ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ناموجود - - -
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۳,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۹۶۱, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۴۲,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۵۱, ۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ناموجود - - -
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۴۱,۹۱۶, ۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰, ۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ناموجود ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ناموجود - - -
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ناموجود ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ TL ۱۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۱,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۴۲۹, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۲۱,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۸۶۸, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۳,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۳۶۸, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۲۰,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۲۲,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا دوگانه سوز ۲۵,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ۲۳,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۱,۵۱۰, ۰۰۰
تیبا EX یورو ۴ ۲۵,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۵۳۹, ۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود - - -
وانت زامیاد ۲۴ ۲۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۴۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۳۹۰, ۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۶۰, ۰۰۰
وانت شوکا ناموجود ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ناموجود ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
سیتروئن زانتیا - - - - - -
سیتروئن C۵ ناموجود - - -
اس ۳۰۰ ۷۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۶۵۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۱ ۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۲ ۱۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰
نیسان تینا MID - - - ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۶,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر E۲ ۴۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای آوانته معمولی ناموجود - - -
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای ورنا معمولی ناموجود - - -
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۴۰۰, ۰۰۰ ۴۲,۹۰۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۵۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۴۷,۰۳۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۳,۱۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۶۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۶۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک - - - - - -
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۷۲,۲۰۰, ۰۰۰ ۷۱,۸۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۲۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۳۶۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۲۰,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۵۳۰ ۴۱,۱۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۷۳۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۳,۲۰۰, ۰۰۰ ۶۴,۱۶۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۶,۶۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۱,۵۲۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۱۵,۵۶۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۷,۲۶۰, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۳,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار ۵۸,۸۰۰, ۰۰۰ ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰