به گزارش افکارنیوز، وقتی افراد در مسیر شغلی خودشان ارتقا می یابند بسیار موفق ترند تا افرادی که برای پستهای بالاتر از بیرون استخدام می شوند.

زیرا آمارها نشان میدهد فردی که برای پستی از بیرون استخدام شده هنوز با نوع کار و روند و عملکرد آن آشنا نیست اما وقتی کسی داخل یک مجموعه به ارتقا می رسد موفق تر خواهد بود.

اگر می خواهید با توجه به تجربیاتی که به دست آوردید خودتان کسب و کاری را راه بیندازید باید دقت کنید آنچه که شما از کار در ذهن خود دارید با آنچه که کار در واقعیت نیاز دارد بسیار متفاوت است.

خیلی از کسب و کارهای کوچک در همان ابتدا نتوانستند روند کاری شان را ادامه دهند. بنابراین ارتقا شما نباید به گونه ای باشد که منجر به شکست در مسیر شغلی باشد.

موقعیت های کاری یا همان فرصت های شغلی همیشگی نیستند این فرصت ها در برخی از موارد به شما داده میشود بنابراین باید دقت کنید که موقعیت فعلی شما چگونه است؟ آیا واقعاً برای این ارتقا آماده هستید به همان میزان که جایگاه شغلی افراد بالاتر می رود مسئولیت پذیری آنها بیشتر شده و کار سخت تر از قبل خواهد بود.

ارتقای شغلی با توجه به جذابیت هایی که برای افراد دارد به طبع باعثسنگین شدن وظایف آنها نیز خواهد شد بنابراین باید دقت کنید که آمادگی خود شما از نظر تجربه تا چه حدی است؟ البته هر کاری سختی ها خود را دارد نباید خودتان را دست کم بگیرید گاهی پیش می آید که افراد پس از ارتقا نتوانستند خود را با شرایط جدید وفق بدهند بنابراین باعثعدم پیشرفت کار شدند.

به همان نسبت که کار جدید و ارتقا برای شما جذابیت های درآمدی و موقعیتی دارد مسئولیت های شما را نیز بیشتر خواهد کرد.


در برخی از موارد افراد با ارتقای شغلی باید محل کار را عوض کنند یا نوع کار را تغییر دهند اما آیا این تغییر برای شما مثبت است؟ بعضی از افراد نمیتوانند خود را با تغییر وفق دهند در هر صورت هر کاری برای پیشرفت نیاز به تغییر و دگرگونی دارد و این تغییر در برخی اوقات نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و توسعه ی کار خواهد داشت بنابراین ارتقا نیازمند به برنامه ریزی، تجربه، سرمایه و… است.

سابقه ی کاری افراد هرچه که بیشتر شود تجربه ی کاری آنها نیز بیشتر خواهد شد. به همین منظور ارتقای افراد به موقعیت های بالاتر چه در همان سازمان چه در دیگر سازمانها علاوه بر تجربه نیاز به آمادگی های افراد از نظر پتانسیل و توانایی دارد.

گامهایی که به سمت موفقیت بر میداریم باید محکم و ثابت باشند ارتقا یعنی یک گام به موفقیت نزدیک شدن حتی به موفقیت رسیدن بنابراین اگر میخواهید کار را عوض کنید برای ارتقا یا در همان شرکت و سازمان ارتقا یابید دقت کنید که موقعیت جدید نیاز به مدیریت دارد اگر هنوز تجربیات شما کافی نیست ارتقا را به آینده موکول کنید اما اگر آماده هستید این گام موفقیت آمیز را بردارید و بدانید که در هر موقعیتی که باشید باز نیاز به راهنمایی و مشاوره گرفتن از افراد با تجربه هستید.