به گزارش افکارنیوز، این دستور العمل با عنایت به مفاد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات و به منظور کمک به روند صادرات و جبران کمبود نقدینگی صادرکنندگان ابلاغ شده است.

بر اساس این دستور العمل به گمرکات اجازه داده می شود ضمن رعایت مقررات برای اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی ضمانتنامه بانکی معتبر قبول نمایند.

این ضمانت نامه های بانکی برای واحد های تولیدی صادر کننده کالا به مدت ۶ ماه و برای سایر صادر کنندگان به مدت ۳ ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه تاریخ سر رسید ضمانتنامه های مذکور حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری باشد.

همچنین می بایست نام ضمانتنامه گذار در متن ضمانتنامه با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه یکسان باشد و گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت اصالت ضمانت نامه های صادره از سوی بانکها موضوع را از طریق شعبه صادر کننده مجوز یا شعبه سرپرستی ذیربط و یا از طریق سامانه های تحت وب معرفی شده بصورت کتبی استعلام لازم را به عمل آورند.