به گزارش افکارنیوز، بیزینس ریکوردر اعلام کرد: ایران و پاکستان بر ادامه خط لوله صلح موافقت کردند که به گفته آنها انجام این پروژه به نفع ملت دو کشور است.

نواز شریف به رئیس جمهور ایران گفت که او با تیم مالی، نفت و گاز و امور داخلی در ایران است تا تمام مسائلی که مانع تاخیر در اجرای پروژه خط لوله صلح شده است را برطرف کند.

رهبران دو کشور به انجام تعهدات در زمینه پیشبرد تبادلات تجاری دو جانبه تاکید کردند.

نواز شریف گفت: دورنمای روشنی برای افزایش حجم تجاری برای رسیدن به حجم ۵ میلیارد دلار وجود دارد و مشترکات دینی و تاریخی ایران و پاکستان دارند می‌تواند در ادامه تعاملات موثر باشد.

نواز شریف تاکید کرد: " من اینجا هستم که فصل جدیدی برای روابط ایران و پاکستان باز کنم. "

نخست وزیر پاکستان درخواست کرد که ایران جریمه‌های در ارتباط با خط لوله صلح گاز را تعدیل کند و نیز برای اتمام این پروژه از ایران درخواست کمک مالی کرد.

هیئت پاکستانی سعی کردند که مقامات ایرانی را به انجام سریع این پروژه و تکمیل خط سمت پاکستان تا ژانویه ۲۰۱۵ ترغیب کنند.

پاکستان برای پرداخت روزانه ۳ میلیون دلار در صورت عدم تکمیل خط لوله طرف خودش باید پرداخت کند.

نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه برای دیدار دو روزه به تهران آمدهاند.