روزنامه خراسان نوشت:

رییس اهل کاراکاس بانک بین المللی توسعه به علت نادرست بودن برخی ارقام پرداختی با موجودی بانک، برای ارائه اسناد لازم بازداشت شده است. بانک بین المللی توسعه از شعب خارجی بانک توسعه صادرات است که سرمایه آن توسط ایران تامین شده و با کمک ونزوئلا فعالیت می کند.