به گزارش افکارنیوز، محمدباقر قالیباف امروز در مراسم صبحانه کاری با فعالان اقتصادی گفت: تمامی مشاغل و واحدهای صنعتی باید عوارض خود را پرداخت کرده و هیچ فردی حق ندارد از زیر این پرداخت شانه خالی کند.

شهردار تهران افزود: تمامی مشکلات کشور ناشی از این است که در یک سیکل قرار گرفته ایم که در حال تکرار است و این مهمترین چالش مدیریتی کشور به شمار می آید.

وی تصریح کرد: در حل و فصل مشکلات باید از خرد جمعی استفاده کنیم؛ در حالیکه هم اکنون از جزئی ترین مسائل و موضوعات تا مهمترین آنها، از شیوه توافق طرفین استفاده می نماییم، در حالیکه همواره این موضوع جواب نمی دهد.

قالیباف خاطرنشان کرد: قوانین باید به حل مشکلات کمک کند، درحالیکه هم اکنون این طور نیست.

وی همچنین در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری نیز گفت: تمام مطالبات پرداخت خواهد شد و شهرداری تهران از جمله شفاف ترین دستگاهها در پرداخت مطالبات است.