وزارت صنایع و معادن که در دوران علی اکبر محرابیان تغییرات زیاد مدیریتی را تجربه کرد، حالا در دوره سرپرستی مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست این وزارتخانه دوره جدید تغییرات را آغاز کرده است.

به گزارش مهر، براساس نخستین حکم مهدی غضنفری در وزارت صنایع و معادن، حسین افشاری مشاور وزیر و سرپرست مرکز حراست این وزارتخانه شد؛ افشاری که هم اکنون بخش حراست وزارت بازرگانی را هم مدیریت می‌کند.

این حکم سرپرست وزارت صنایع و معادن در واقع معنای دیگری هم دارد و آن اینکه پروژه تجمیع پیش از ادغام صنایع در بازرگانی به طور رسمی کلید خورد؛ پروژه ای که بازرگانی بر صنعت و معدن کشور ارجح است و نحوه عزل و نصب مدیران هم این را نشان می‌دهد.

پیش از این، حسین صداقت رئیس مرکز حراست وزارت صنایع و معادن بود.

مهدی غضنفری همچنین در حکم دیگری، آرش دارایی را به سمت مشاور اجرایی و سرپرست دفتر وزیر منصوب کرده است؛ دارابی که هم اکنون در وزارت بازرگانی هم سمت دارد.

غضنفری از ۲۶ اردیبهشت ماه که مراسم معارفهاش به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن برگزار شده، بیشتر اوقات روزش را در این وزارتخانه سپری کرده و کمتر به دفترش در وزارت بازرگانی سرزده است.