سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: پیرو شکایت اداره دعاوی حقوقی یکی از بانکهای کشور علیه شخصی دایر بر عدم ایفای تعهدات ارزی، در این خصوص پرونده ای در شعبه ۵۶ بدوی تعزیرات حکومتی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش مهر، بر این اساس بازرگان موصوف با دریافت وام به مبلغ بیش از ۹۷۶ هزار دلار به علاوه ۳۸ هزار مارک از بانک، اقدام به امور تجاری کرده؛ لیکن از بازپرداخت وام به بانک مربوطه امتناع ورزیده بود.

رئیس شعبه ۵۶ با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده تخلف انتسابی را محرز تشخیص و بازرگان متخلف را علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت بیش از یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود.

محکومیت دو شرکت بزرگ در منطقه پارس جنوبی

بنابراعلام سازمان تعزیرات حکومتی، همچنین دو شرکت بزرگ فعال در طرحهای پالایشگاهی نفت و گاز به پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

پیرو شکایت گمرک شهرستان کنگان استان بوشهر از دو شرکت فعال در منطقه پارس جنوبی دایر بر ورود ماشین آلات حفاری جهت پروژه های خود از خارج کشور و خروج تعدادی از این ماشین آلات بدون رعایت تشریفات قانونی گمرکی، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

در این راستا با بررسی های اولیه و پس از سیر مراحل قانونی، پرونده فوق جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه اول بدوی و تخصصی تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان ارسال گردید.

تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه یاد شده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده در پرونده، تخلف انتسابی دایر بر قاچاق کالا را محرز تشخیص و متخلفین را علاوه بر ضبط ماشین آلات به پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.