حمیدرضا فولادگر از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شرکت خودروسازی سایپا خبر داد و گفت: هم اکنون تشکیل این کمیته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اظهار داشت: به‌زودی و در دو هفته آینده این مصوبه کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اخذ رای از صحن علنی می تواند وارد مراحل بعدی از جمله تعیین اعضاء شود.

فولادگر در خصوص محورهای اصلی شکل گیری کمیته تحقیق و تفحص از شرکت خودروسازی سایپا، خاطر نشان کرد: محور اصلی مدنظر کمیته تحقیق و تفحص، بررسی نحوه واگذاریها در این شرکت خودروسازی خواهد بود.

این نماینده مجلس افزود: کمیته تحقیق و تفحص از سایپا در زمینه های مربوط به امور مدیریتی و فنی این شرکت اقدامی نخواهد داشت.

شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از سایپا

وی در زمینه گزارشی که قرار بوده است توسط کمیسیون اصل ۴۴ در زمینه فعالیت این شرکت خودروسازی به صورت محرمانه تهیه شود، گفت: در این ارتباط علاوه بر گزارشی که کمیسیون اصل ۴۴ در خصوص واگذاریها تهیه و ارائه کرده است، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز موضوع شکایتی را در این شرکت تهیه و ارائه کرد.

به گفته فولادگر، در صورت تصویب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی سایپا در صحن علنی مجلس، کار این کمیته رسمی خواهد شد، البته بعد از این مرحله، اقدام کمیته تحقیق و تفحص الزامی می شود و برای ادامه کار نیز اعضای کمیته تعیین خواهند شد.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، مدت زمان فعالیت این کمیته را ۶ ماه اعلام کرد و انجام فعالیتهای احتمالی تحقیقاتی سیاسی در مورد کمیته تحقیق و تفحص را موضوع کار دیگری دانست و اظهار داشت: البته ممکن است تحقیق و تفحص در مراحل بعد از اتمام کاربردهای سیاسی نیز داشته باشد.

فولادگر در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته تحقیق و تفحص خودروسازی سایپا به دنبال بررسی تخلفات احتمالی مالی و اقتصادی نیز خواهد بود؟ خاطر نشان کرد: اگر تخلفاتی در حیطه واگذاریها و اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشته باشد حتما بررسی می شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به صورت کلی موضوع اصلی کار کمیته، بحث واگذاری سهام سایپا خواهد بود.