حمید صافدل گفت : تاییدیه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش از ضوابط واردات است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در همین حال، کارشناس خودروی دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت ایران به ایرنا گفت: امکان ثبت سفارش و ورود خودروهای موردی نیز برای افراد فراهم شده، آنها می توانند با طی مراحل ثبت سفارش نسبت به واردات اقدام کنند.

' علی اصغر شریفیان ' در باره سابقه واردات خودرو به کشور گفت: واردات انواع خودرو از سال ۱۳۸۲ با تصویب آیین نامه ضوابط فنی خودرو صورت می گیرد که تا سال ۱۳۸۷ این امر درچارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط وزارت بازرگانی انجام می شد و از آن سال به بعد این مسئولیت به وزارت صنایع و معادن براساس مفاد آیین نامه ماده ۱۱ محول شد.
یادآور می شود : تا پیش ازاین با موافقت کمیته ای مستقر در وزارت صنایع و معادن امکان واردات خودرو توسط برخی شرکت ها و نمایندگی ها میسر بود .